Aktualności działanie 2.18 PO WER

Ważne zmiany dotyczące monitorowania uczestników projektów

Ważna informacja dla wszystkich beneficjentów działania 2.18 PO WER

W związku z wejściem w życie Omnibus regulation Instytucja Zarządzająca PO WER przedstawiła stanowisko w kwestii zaprzestania monitorowania części danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. jobless households).

Wraz z wejściem w życie regulacji straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów.

Rozporządzenie w tym zakresie działa retrospektywnie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Oznacza, to że informacje o sytuacji gospodarstw domowych w już zebranych od uczestników projektów w wersji papierowej formularzach powinny zostać usunięte.

Dlatego IZ zaleca się, aby tam gdzie Beneficjenci widzą takie dane, usuwać je. Można to zrobić np. zamazując je na zebranych formularzach.

 

Nie należy niszczyć całych formularzy. Usunięciu podlegają następujące pozycje:

 

- Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,

- Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.