Baza kursów

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta potrzeb szkoleniowych w zakresie pozyskiwania i realizowania projektów z Działania 5.2 PO KL

W odpowiedzi na naszą prośbę o wypełnienie ankiety określającej potrzeby szkoleniowe beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Działania 5.2 PO KL otrzymaliśmy około 200 odpowiedzi – w tym w przeważającej większości – od jednostek samorządu terytorialnego.

Wyniki badania wskazały, że największe zainteresowanie wśród potencjalnych beneficjentów Działania 5.2 PO KL obejmuje takie zagadnienia jak:

  • szczegółowa procedura rozliczania i wnioskowania o płatności,
  • zasady konstrukcji budżetu projektu,
  • sposoby wyliczania kosztów pośrednich i opis kosztów pośrednich we wniosku,
  • kwalifikowalność wydatków PO KL.

Wyniki ankiety pozwolą nam na dopasowanie planowanej oferty szkoleniowej do zidentyfikowania potrzeb.

Wszystkim osobom, które przysłały odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy.