Konferencje

Wizyta studyjna przedstawicieli Rumunii

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie z delegacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Rumunii.

 

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013.

 

Goście z Rumunii zaprezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie wdrażania projektów unijnych w Rumunii, podzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami.

 

Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprezentował polskie doświadczenia związane z wdrażaniem projektów unijnych. Omówiono efekty wsparcia administracji samorządowej w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przykładowe projekty oraz problemy wynikające z ich realizacją, aspekty finansowe oraz system kontroli.