Konferencje

W dniach 26-27 września 2012 r. odbył się Samorządowy Kongres Oświaty

Przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniach 26-27 września br. wzięli udział w Samorządowym Kongresie Oświaty, który był wspólną inicjatywą Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, tj. organizacji tworzących Stronę Samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Celem Kongresu było wypracowanie i przyjęcie przez środowisko samorządowe rozwiązań finansowych i organizacyjnych sprzyjających realizacji zadań oświatowych oraz podniesieniu jakości edukacji. Kongres dał sposobności do wyrażenia opinii i postulatów szerokiego grona interesariuszy systemy oświaty samorządowej. W czasie spotkania zorganizowano cykl debat tematycznych, poświęconych różnym kwestiom oświaty. Jeden z tematów, tj. „Jakość oświaty a jej zarządzanie”, odnosił się do działań podejmowanych przez Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MAC w ramach pełnionej przezeń funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z wniosków płynących z debaty było to, że działania wspierające procesy modernizacji zarządzania w JST, znajdują przełożenie na lepsze wyniki w poszczególnych obszarach funkcjonowania tych jednostek, w tym w obszarze oświaty.

 

W Kongresie udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele JST (około 1000), organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele władz centralnych. Ze strony MAC w Kongresie udział wziął Pan Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji – oraz Pani Magdalena Młochowska – Podsekretarz Stanu w MAC.

 • Minister Michał Boni w czasie przemówienia w Sali Kongresowej PKiN
  Minister Michał Boni w czasie przemówienia w Sali Kongresowej PKiN
 • Podsekretarz Stanu w MAC Pani Magdalena Młochowska
  Podsekretarz Stanu w MAC Pani Magdalena Młochowska
 • Stoisko informacyjne MAC
  Stoisko informacyjne MAC
 • Stoisko informacyjne MAC
  Stoisko informacyjne MAC
 • Uczestnicy Kongresu zebrani w Sali Kongresowej PKiN
  Uczestnicy Kongresu zebrani w Sali Kongresowej PKiN