Konferencje

„Doskonalenie jakości usług administracji samorządowej”

W dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”

Projekt zrealizowała  Gmina Dzierżoniów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, firmą Umbrella Consulting Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Konsultantów Umbrella.

 

Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć 27 jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, w obszarze wdrażania usprawnień zarządczych. Uczestnicy spotkania mieli możliwości uzyskania wiedzy na temat narzędzi zwiększających skuteczność urzędów w dostarczaniu usług publicznych, m.in.: CAF, ISO, EFQM oraz wiele innych. Co najważniejsze, wszelkie informacje można było uzyskać od szefów urzędów wdrażających usprawnienia zarządcze. Istniała zatem sposobność konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką pracy w urzędzie.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele realizatorów projektu: Pan Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Marek Piorun – Burmistrz Dzierżoniowa oraz Pan Tadeusz Buchacz – Kierownik Projektu, przedstawiciel firmy Umbrella Consulting Sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięli także Pan Andrzej Trzęsiara – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Pani Ilona Antoniszyn-Klik – Wicewojewoda Dolnośląski.