Konferencje

„Czy Polskę stać na sprawne państwo?”

„Czy Polskę stać na sprawne państwo?” – konferencja pod taką nazwą odbyła się w dniach 12-13 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Była to I konferencja z cyklu „Sprawne Państwo”, stanowiąca zarazem podsumowanie projektu pt. „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach”, realizowanego w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zrealizowała  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich.

Celem konferencji była próba konfrontacji poglądów na kwestię modernizacji i wzmocnienia administracji publicznej w Polsce, głoszonych przez przedstawicieli środowisk akademickich, urzędniczych i ludzi świata polityki. Podczas dyskusji podjęto ważne z punktu widzenia państwa problemy, takie jak konieczność reform administracji publicznej i ich kierunki. Organizatorzy konferencji bardzo dokładnie przedstawili założenia, wdrażanej w ramach projektu, zaktualizowanej Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego oraz jej efekty w biorących udział w projekcie jednostkach samorządu terytorialnego.

Dyskusję nad przyszłością administracji publicznej w Polsce otworzyło wystąpienie Pana Andrzeja Trzęsiary – Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, prezentujące założenia przygotowanej przez MSWiA strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło wybitnych przedstawicieli świata nauki żywo zainteresowanych kwestią wzmocnienia i zwiększenia efektywności sektora publicznego w Polsce (prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Michał Kulesza, prof. dr hab. Roman Niestrój, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Jerzy Stępień - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku). Konferencję wieńczyło wystąpienie podsumowujące samego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Jerzego Millera.