Konferencje

Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego

Dokładnie dwadzieścia lat temu, 8 marca, uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym. Wydarzenie to zapoczątkowało w sensie prawnym reformę samorządową, która – spośród wszystkich polskich reform ustrojowych - jest oceniana jako najbardziej udana. Z tej okazji w Poznaniu, odbył się dwudniowy Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wziął w nim również udział Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele Departamentu.

Celem Kongresu było nie tylko podsumowanie dotychczasowego dorobku samorządów, ale przede wszystkim nakreślenie przyszłej roli samorządu w systemie ustrojowym Polski. Podczas towarzyszących spotkaniu paneli dyskusyjnych samorządowcy skoncentrowali się m.in. na zagadnieniach dotyczących finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska i infrastruktury. Łukasz Krysztofiak, Naczelnik Wydziału Projektów Systemowych i Pomocy Technicznej Departamentu Administracji Publicznej MSWiA przedstawił założenia nowej platformy e-learningowej podczas panelu e-administracja.Prezentacja „Służba przygotowawcza dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w formie e-learningu w ramach projektu systemowego MSWiA” obejmowała zagadnienia dotyczące podniesienia kompetencji nowych pracowników poprzez możliwość odbycia służby przygotowawczej w formie e-learningu. Zaznaczył, że do 15 marca platforma e-learningowa jest w fazie testów, a od początku kwietnia każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła skorzystać z nowych rozwiązań oferowanych przez system, którego bieżącą aktualizację zapewnia MSWiA. W trakcie Kongresu Departament Administracji Publicznej, na specjalnie przygotowanym z tej okazji stoisku, udzielał również informacji dotyczących trwających konkursów w ramach Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” – Cieszymy się, że obecne na Kongresie stoisko naszego Departamentu cieszyło się tak dużym zainteresowaniem – powiedział Adam Misiuwianiec, zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA. – Mamy nadzieję, że przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaowocują zwiększoną liczbą wniosków o dofinansowanie - dodał.

 
W Kongresie uczestniczyło ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad, radnych i pracowników samorządowych. Nad jego przygotowaniem współpracowało sześć korporacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.