Konferencje

Konferencja skuteczny i efektywny samorząd terytorialny

8 października 2010 r. - Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego.

8 października w Warszawie planowana jest konferencja poświęcona jakości zarządzania w administracji samorządowej na której obok uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia I edycji „Akademii Liderów Samorządowych” oraz projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, odbędzie się prezentacja wyników projektów oraz szersza dyskusja nad zagadnieniem zarządzania w administracji.

Zaprezentowany zostanie raport końcowy z projektu ALS, którego częściowym wkładem będą także wnioski i konkluzje płynące z prac przygotowanych przez słuchaczy Akademii oraz raport końcowy z projektu CAF. Warto podkreślić, iż konferencja „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny” nie dotyczy tylko zakończenia wspomnianych dwóch projektów - jest ona bowiem szerszym przedsięwzięciem mającym na celu:
  • uświadomienie konieczności podnoszenia poziomu zarządzania i obsługi klienta w administracji publicznej,  stworzenie platformy dla dyskusji wokół tematów związanych
  • z modernizacją zarządzania w administracji publicznej oraz kwestią przywództwa w jst, dyskusję na temat sposobów mierzenia jakości usług dostarczanych przez JST oraz satysfakcji klientów urzędów,
  •  prezentację zwycięskich projektów innowacyjnych zgłoszonych w ramach konkursu  3/POKL/5.2.1/2009/IN na projekty innowacyjne testujące PO KL.
 Konferencja „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny” odbywająca się 8 października 2010 r. na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego realizowana jest we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, pozostałymi partnerami wymienionych projektów, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz innymi zaproszonymi do współpracy przez MSWiA organizacjami.