Konferencje

Konferencja dotycząca konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej

19.06.2009

Dnia 18 czerwca 2009 odbyła się konferencja dotycząca konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej.

 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele potencjalnych beneficjentów zarówno Jednostek Samorządu Terytorialnego wyższych uczelni oraz innych podmiotów.
W takcie prezentacji Pan Andrzej Trzęsiara, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej zaprezentował dotychczasowe działania Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działania 5.2 PO KL.
Pani Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, zaprezentowała podstawowe zasady działania EFS oraz szczegółowe rozwiązania przewidziane dla Priorytetu V POKL, natomiast Pan Tomasz Podkański, przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazał na podstawowe kierunki rozwoju instytucjonalnego JST w Polsce.
Pani Ewa Szustak, Naczelni Wydziału Wdrażania DAP MSWiA zaprezentowała zasady aplikowania w trakcie konkursu, który będzie ogłoszony 30 czerwca 2009 r.