Konferencje

Konferencja dot. konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej.

01.06.2009

18 czerwca 2009 r. Departament Administracji Publicznej MSWiA, będący Instytucją Pośredniczącą II Stopnia Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje konferencję poświęconą sprawom konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej. Celem konferencji jest poinformowanie beneficjentów o kryteriach i zasadach wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r. Projekty konkursu 2/2009 ukierunkowane zostały na poprawę obsługi obywatela oraz modernizację zarządzania w administracji samorządowej.

Konferencja dot. konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej.
 
18 czerwca 2009 r. Departament Administracji Publicznej MSWiA, będący Instytucją Pośredniczącą II Stopnia Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje konferencję poświęconą sprawom konkursu w ramach działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej.
Celem konferencji jest poinformowanie beneficjentów o kryteriach i zasadach wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r.
Projekty konkursu 2/2009  ukierunkowane zostały na poprawę obsługi obywatela oraz modernizację zarządzania w administracji samorządowej.
 
Program konferencji;
 
10.30 – 11.00 – Rejestracja uczestników
11:00 - 11:10 - Otwarcie konferencji
11:10 - 11:25 - Wystąpienie Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
11:25 - 11:40 - Wystąpienie przedstawiciela strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego      
11:40 - 11.55 -   Wystąpienie przedstawiciela Instytucji Zarządzającej EFS.
11.55 - 12:10 -   Wystąpienie Pana Andrzeja Trzęsiary, Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia)
12:10 - 12:40 -   Przerwa kawowa
12:40 - 13:25 -   Wystąpienie Ewy Szustak, Naczelnika Wydziału Wdrażania EFS w Departamencie Administracji Publicznej.
13:25 - 14:20 - Pytania i odpowiedzi
14:20 - 14:30 - Podsumowanie spotkania
14:30 - 15.00 - Lunch
 
 
 
W konferencji planowany jest udział ok. 200 osób w tym m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkoleniowych, doradczych, szkół wyższych, organów założycielskich szkół wyższych, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej MSWiA w Warszawie przy ul. Batorego 5, w godz. 11.00- 15.00 (wejście przez biuro przepustek od ulicy Rakowieckiej).
 
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego(do dnia 8 czerwca 2009 roku) na adres: pokl@mswia.gov.pl , wpisując w temat wiadomości „Konferencja”.
Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji będzie przesłane do Państwa przez organizatora konkursu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 16 czerwca 2009 roku drogą elektroniczną. Lista zakwalifikowanych uczestników ukaże się także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Bliższe informacje oraz informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu wdrażania konkursu dostępne na stronie internetowej:
 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/110/4837/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki.html
 
Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.