Projekty Innowacyjne w PO KL

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

 

Innowacyjne rozwiązania dla samorządów

 

 

W jaki sposób skutecznie realizować politykę równości i przeciwdziałania dyskryminacji w urzędzie? Jak efektywnie i nowocześnie zarządzać szpitalem z wykorzystaniem banchmarkingu? Czy zastosowanie w praktyce projektów innowacyjnych niesie ze sobą wymierne korzyści dla samorządów i mieszkańców?
 

Na te i inne pytania pomagają odpowiedzieć projekty realizowane w obszarze Dobre rządzenie w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” PO KL, dla których punktem wyjścia było monitorowanie jakości usług publicznych.
Liczymy, że okażą się na tyle interesujące i pomocne w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby i oczekiwania obywateli, że sięgniecie Państwo po wypracowane w ich trakcie rozwiązania. Nowoczesny i mądrze zarządzany samorząd to szansa na poprawę nie tylko jakości usług publicznych, ale przede wszystkim  na poprawę jakości życia mieszkańców. Warto ją wykorzystać i sięgnąć po innowacje.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów!

 

 

 

 

 

Obszar wsparcia: Dobre rządzenie

 

 

Benchmarking zarządzania szpitalami „Portrety szpitali – mapy możliwości: www.portretyszpitali.pl

 

Równość standardem dobrego samorządu:www.jstrownoscwsamorzadzie.pl

 

Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych:  www.benchmarking.silesia.org.pl

 

Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznychwww.pas.org.pl

 

 

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektów innowacyjnych znajdują się na stronach beneficjentów oraz na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakładce „Projekty i produkty”: www.kiw-pokl.org.pl Poniżej zamieszczamy prezentację KIW opisującą wskazane wyżej źródła informacji na temat rozwiązań projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej dostępne na stronie internetowej KIW. Prezentacja stanowi własność intelektualną Krajowej  Instytucji Wspomagającej i jest chroniona prawem autorskim.