Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie informacji dotyczącej wyników ponownej oceny merytorycznej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po piętnastym posiedzeniu KOP

Komisja Oceny Projektów (KOP), w dniach 1-8 października br. pracując w trybie korespondencyjnym oceniła 2 wnioski (wszystkie wnioski skierowane do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów) w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009.

W wyniku przeprowadzonych ocen dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, KOP nie rekomendowała do dofinansowania żadnego projektu (pozycje 1-2 załączonej tabeli z informacją dotyczącą wyników ponownej oceny merytorycznej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009).