Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po siódmym posiedzeniu KOP

01.02.2010

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 11 do 13 stycznia br., członkowie KOP ocenili 22 wnioski które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 24 listopada - 17 grudnia 2009 r.

 

 

Rekomendację do dofinansowania otrzymały 4 projekty.

 

Szczegółowy wynik prac VII KOP przedstawia tabela:

L.P.
Ilość ocenionych wniosków
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
1.
22
4
7 938 403,15 zł
6 936 473,25 zł

 

Tym samym wartość alokacji przeznaczonej na konkurs pozostającej wciąż do podziału w ramach prac kolejnych Komisji Oceny Projektów wynosi 75 177 055,48 zł. Powyższa kwota obejmuje także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na siódmym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. 29.01.2010 r.).

Informacje powiązane: