Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po ósmym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 1 do 4 lutego br., członkowie KOP ocenili 21 wniosków, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 18.12.2009 – 11.01.2010 r., w tym jeden projekt w ramach procedury odwoławczej.Rekomendację do dofinansowania otrzymało 9 projektów o łącznej wartości 10 987 845,69 zł.

 

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 1 do 4 lutego br., członkowie KOP ocenili 21 wniosków które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 18.12.2009 – 11.01.2010 r., w tym jeden projekt w ramach procedury odwoławczej. Rekomendację do dofinansowania otrzymało 9 projektów o łącznej wartości 10 987 845,69 zł.
 
 
Szczegółowy wynik prac VIII KOP przedstawia tabela:

 

L.P.
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
1.
9
      12 332 266,62 zł
 10 987 845,69 zł

 

 
Tym samym wartość alokacji przeznaczonej na konkurs pozostającej wciąż do podziału w ramach prac kolejnych Komisji Oceny Projektów wynosi 63 411 718,63 zł. Powyższa kwota obejmuje także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na piątym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. 11.03.2010 r.).