Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Harmonogram prac związanych z oceną merytoryczną wniosków złożonych na konkursy w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL

05.12.2008

Przedstawiamy Państwu harmonogram prac związanych z oceną merytoryczną wniosków złożonych na konkursy: 1/POKL/5.2.1/2008 i 2/POKL/5.2.1/2008.

KONKURS NR 1/POKL/5.2.1/2008

Wnioski złożone w dniach 10 czerwca – 7 sierpnia 2008 r. (data zamknięcia konkursu) zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów – KOP.

Ocenie podlega 115 wniosków, w tym 5 po postępowaniu odwoławczym.

KOP rozpoczęła obrady w dniu 26 września 2008 r.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana była przez 44 zewnętrznych asesorów do dnia 31 października 2008 r.

Do dnia 15 grudnia 2008 r. sekretarz KOP dokona analizy kompletności wypełnienia Kart Oceny Merytorycznej.

Do 19 grudnia br. zostanie sporządzona lista rankingowa projektów podlegających ocenie przez KOP.

KONKURS NR 2/POKL/5.2.1/2008

Wnioski złożone w dniach 10 czerwca – 20 sierpnia 2008 r. (data zawieszenia konkursu) zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów – KOP.

Ocenie podlega 26 wniosków w tym 1 po postępowaniu odwoławczym.

KOP rozpoczęła obrady w dniu 26 września 2008 r.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana była przez 44 zewnętrznych asesorów do dnia 31 października 2008 r.

Do dnia 15 grudnia 2008 r. sekretarz KOP dokona analizy kompletności wypełnienia Kart Oceny Merytorycznej.

Do 19 grudnia br. zostanie sporządzona lista rankingowa projektów podlegających ocenie przez KOP

Podane w harmonogramie daty zakończenia oceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.