Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Przesunięcie terminu posiedzenia KOP dla konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 5.2.1

19.09.2008

Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów dla wniosków złożonych na konkurs 1/POKL/5.2.1/2008 i 2/POKL/5.2.1/2008 zostało przesunięte na 26 września br. Na wskazanym posiedzeniu KOPu będą oceniane wnioski poprawne pod względem formalnym, złożone odpowiednio w dniach:

 

  • od 10 czerwca do 7 sierpnia br. dla konkursu 1/POKL/5.2.1/2008 tj. do dnia zamknięcia konkursu,
  • od 10 czerwca do 20 sierpnia dla konkursu 2/POKL/5.2.1/2008 tj. do dnia zawieszenia konkursu.

Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu 3/POKL/5.2.1/2008 rozpocznie prace 29 września i zostaną na nią skierowanie wnioski poprawne formalnie, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia do dnia 20 sierpnia, tj. do dnia zawieszenia konkursu.