Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Zbiorcza informacja o przebiegu oceny formalnej z konkursów 1/POKL/5.2.1/2008 oraz 2/POKL/5.2.1/2008

22.07.2008

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o przebiegu oceny formalnej wniosków złozonych na konkursy: nr 1/POKL/5.2.1/2008 oraz 2/POKL/5.2.1/2008

1/POKL/5.2.1/2008 - Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej

 • Liczba złożonych wniosków: 302
 • Liczba wniosków wycofanych: 17
 • Liczba wniosków podlegających ocenie formalnej: 285
 • Liczba wniosków poprawnych formalnie (do dnia 15 lipca): 196
 • Wartość złożonych wniosków: 608 249 478,66 PLN
 • Wartość wniosków wycofanych:5 4 517 871,02 PLN
 • Wartość wniosków podlegających ocenie formalnej: 553 731 607,64 PLN
 • Wartość wniosków poprawnych formalnie (do dnia 15 lipca): 393 973 264,09 PLN
 • Alokacja na konkurs w Dokumentacji Konkursowej: 40 990 000,00 PLN
 • Alokacja na konkurs wnioskowana przez MSWiA do MRR: 121 990 000,00 PLN

2/POKL/5.2.1/2008 - Wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych

 • Liczba złożonych wniosków: 50
 • Liczba wniosków wycofanych: 4
 • Liczba wniosków podlegających ocenie formalnej: 46
 • Liczba wniosków poprawnych formalnie (do dnia 15 lipca): 31
 • Wartość złożonych wniosków: 69 501 161,25 PLN
 • Wartość wniosków wycofanych: 5 128 924,14 PLN
 • Wartość wniosków podlegających ocenie formalnej :64 372 237,11 PLN
 • Wartość wniosków poprawnych formalnie (do dnia 15 lipca): 44 497 731,57 PLN
 • Alokacja na konkurs w Dokumentacji Konkursowej: 19 800 000,00 PLN