Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Aktualny stan oceny formalnej - stan na dzień 9 czerwca br.

10.06.2008

Poniżej przedstawiamy Państwu stan oceny formalnej wniosków złozonych na konkurs konkursy: nr 1/POKL/5.2.1/2008 i 2/POKL/5.2.1/2008.

Informujemy, że na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008 „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej”:

 

 • Przewidziana alokacja wynosi: 40 990 000 PLN (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 34 841 500 PLN)
 • Kwota środków możliwych do wypłaty w roku 2008 stanowi 10 247 500 PLN
 • Liczba złożonych wniosków wynosi: 190
 • Kwota na jaką zostały złożone wnioski to: 409 984 253,01 PLN
 • Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 59
 • Liczba wniosków odrzuconych ze względów formalnych: 16
 • W trakcie oceny: 115

Informujemy, że na konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2008 „Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych”

 • Przewidziana alokacja wynosi: 19 800 000 PLN (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 16 830 000 PLN)
   
 • Kwota środków możliwych do wypłaty w roku 2008 stanowi 4 950 000 PLN
   
 • Liczba złożonych wniosków to: 32
   
 • Kwota na jaką zostały złożone wnioski to: 51 064 537,32 PLN
   
 • Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym: 11
   
 • Liczba wniosków odrzuconych ze względów formalnych: 0
   
 • W trakcie oceny: 21