Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Informacja dotycząca terminu pierwszego posiedzenia Komisji Oceny

10.06.2008

Ze względu na fakt, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla konkursów nr 1/POKL/5.2.1/2008 i nr 2/POKL/5.2.1/2008 zostało zaplanowane w dniach 23-27 czerwca br Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 gwarantuje, że wszystkie wnioski, które wpłynęły na 14 dni roboczych przed dniem 27 czerwca br, tj. do dnia 9 czerwca włącznie zostaną ocenione formalnie i w przypadku pozytywnej oceny będą rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów.

Ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków, wnioski które wpływają od 10 czerwca będą kierowane na następne posiedzenie Komisji Oceny Projektów.