Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008

Zamknięcie konkursów nr: 2/POKL/5.2.1/2008 i 3/POKL/5.2.1/2008

23.12.2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 PO KL zamyka w dniu 23 grudnia 2008 r. następujące konkursy:

 

  • 2/POKL/5.2.1/2008 - Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
  • 3/POKL/5.2.1/2008 - Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej.