Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Zamknięcie konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008

31.07.2008

W związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008 Instytucja Pośrednicząca II stopnia zamyka konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008 z dniem 7 sierpnia br. Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.