Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Zmiana dokumentacji konkursowej dla konkursów 1/POKL/5.2.1/2008 oraz 2/POKL/5.2.1/2008

19.05.2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia, w związku z opublikowaniem przez Instytucję Zarządzającą PO KL nowych „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dnia 25 kwietnia 2008 r.”, informuje o zmianie dokumentacji konkursowych dla ogłoszonych w dniu 29 kwietnia 2008 r. konkursów otwartych nr 1/POKL/5.2.1/2008 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2008.

Zaktualizowana wersja dokumentacji konkursowej uwzględnia zmiany wynikające z nowej wersji „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i nie wprowadza zmian na niekorzyść wnioskodawców. Dodatkowo w nowej wersji dokumentacji uwzględnione zostały odpowiedzi na pytania zgłaszane przez wnioskodawców, które zamieszczono jako „Wyjaśnienia do Dokumentacji Konkursowej”.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców oraz tych, którzy już złożyli wnioski na konkurs uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentacji.

Potencjalni beneficjenci, którzy złożyli wnioski na konkurs, mogą je wycofać zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6. dokumentacji, a w przypadku konieczności uzupełnienia wniosków zostaną o to poproszeni odrębnym pismem (dotyczy wyłącznie obowiązku złożenia załączników finansowych partnerów).

Nowa wersja dokumentacji konkursowej dla obu konkursów obowiązuje od dnia 19 maja 2008 r. 

Dokumentacja Konkursowa konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Dokumentacja Konkursowa konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2008