Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Ogłoszenie konkursu - Szkolenia dla urzędników administracji samorządowej

29.04.2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs na wybór beneficjentów projektów Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na typ projektów: Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej.

Dokumentacja Konkursowa wraz z załącznikami znajduje się poniżej.
 
Dodatkowe informacje:
 
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
 
nr tel.: 0-22-661-91-25