Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA KONKURSÓW

28.03.2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej PO KL - Departament Administracji Publicznej MSWiA, jest zmuszona do przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów następujących typów projektów:

 

  1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej,
  2. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Planowany termin otwarcia konkursów do powyższych typów projektów to druga połowa kwietnia 2008 roku.