Aktualności

Ankieta potrzeb szkoleniowych Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Działania 5.2 POKL w roku 2012

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 5.2 POKL planuje w drugiej połowie 2012r. organizację cyklu szkoleń z zakresu wnioskowania o dofinansowanie i rozliczania projektów dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Działania 5.2 POKL. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zachęcamy do uzupełnienia ankiety potrzeb szkoleniowych. Zebrane dane pozwolą na lepsze dopasowanie zakresu szkoleń do Państwa oczekiwań.