2014-15

Plan Działania dla Priorytetu V POKL na lata 2014-15

 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r., zatwierdziła Plan działania dla V Priorytetu POKL na lata 2014-15.

 

Dokument nie przewiduje uruchomienia w okresie 2014-15 żadnych nowych konkursów.

Jedyną nową inicjatywą ujętą w dokumencie jest projekt systemowy planowany do realizacji przez Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki pt. Usprawnienie wdrażania dyrektyw  energetycznych i środowiskowych oraz związanych ze Wspólnym Rynkiem Energ, włączony na podstawie uchwały nr 146 Komitetu Monitorującego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 26 marca 2014 r.

 

Dokument zamieszczony poniżej jest ostatnim Planem działania dla V Priorytetu POKL w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Załącznik:

        Plan działania dla Priorytetu V PO KL na lata 2014-15