Przygotowanie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu