Dokumenty

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 na dzień 26.05.2014 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V POKL zgodnie z "Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL" publikuje listę umów o dofinansowanie, zawartych w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 na dzień 26.05.2014 r.

 

 

lista umów