Newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać informacje na swoją skrzynkę

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Administracji Publicznej

 
Adres siedziby:

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

 
Poczta elektroniczna:

sekretariat.dap@mswia.gov.pl

 

Adres korespondencyjny:

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

 

Nr telefonu:

tel. 22 601 17 77

tel. 22 601 17 69

Godziny pracy urzędu:

8.15-16.15

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie funkcjonowania strony intrnetowej:
tel. 22 601 55 40
 

Jednocześnie niniejszym informujęmy, że w przypadku kontaktu z nami:

 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

 

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej -  adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

 

Podanie danych, jeżeli dotyczy - będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 63.

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania  nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.